užitočné informácie pre vás ...

Cyklotrasy Záhoria

Informácie

Cyklotrasy

Vzhľadom na pomerne rovinatý ráz krajiny je Záhorie ideálne práve pre cykloturistiku. V roku 2000 bola vyznačená sieť cyklotrás vedúcich po existujúcich štátnych cestách nižších tried a účelových komunikáciách zväčša so spevneným povrchom . Ich projekt vypracoval Slovenský cykloklub (SCK) so sídlom v Piešťanoch v spolupráci s miestnym nadšencom Máriom Antálkom. Vzhľadom na polohu Záhoria je samozrejmosťou napojenie siete cyklotrás na okolité štáty, konkrétne na hraničné priechody Skalica, Holíč, Brodské, Vrbovce a Moravský Sv.Ján, ako aj na Dunajskú cyklocestu. Taktiež sú vyznačené štyri prechody Malých Karpát. Konkrétne do Sv.Juru, Modry, Lošonca a Trstína. Základom siete cyklotrás sú štyri cyklomagistrály.

 

Prvá, nesúca názov Záhorská, vedie od Devína cez Zohor, Malacky, Šaštín - Stráže, Holíč a Skalicu do Senice .Jej cieľom je ponúknuť návštevníkom možnosť spoznania najzaujímavejších miest nášho regiónu. Druhá cyklomagistrála je plánovaná pre tých, ktorý dávajú prednosť jazde mimo cestnej premávky. Vedie popri rieke Morave od Holíča po Moravský Sv.Ján, kde sa napája na už vyznačenú Moravskú cyklocestu. Tretia cyklomagistrála, s názvom Kopaničiarska, v Senici nadväzuje na Záhorskú cyklomagistrálu a je spojnicou medzi Záhorím a Považím. Štvrtou magistrálou je takzvaná Malokarpatská, ako už napovedá jej názov, vinie sa úpätím Malých Karpát z Vysokej pri Morave cez Lozorno do Plaveckého Petra a cez Bukovú do Trstína.

 

Uvedené magistrály, ako aj ďalšie obce Záhoria sú pospájané viacerými kratšími cyklocestami. Ich značenie je podobne ako známe pásové turistické značenie na slovenských a českých horách štvorfarebné. Farebný pás však nahrádza písmeno "C". Tieto maľované značky sa umiestňujú v mestách a obciach zväčša na betónové elektrické stĺpy, stĺpy osvetlenia, prípadne na betónové pätky drevených telegrafných stĺpov, mimo obcí tiež na stromy lemujúce cesty. Maľovaná značka by mala byť všade tam, kde by mohol mať cyklista pochybnosti o smere pokračovania trasy, t.j. na križovatkách a zjazdoch na poľné či lesné cesty. Na križovatkách jednotlivých trás, odbočkách a orientačne významných miestach sú osadené smerovky s vyznačením jedného alebo dvoch cieľov s udaním ich vzdialenosti v kilometroch.

 

Zdroj: e-zahorie.sk

 

Šaštín-Stráže - Hrabovec

 

Žltoznačená cyklotrasa je spojkou na Záhorskej cyklomagistrále, resp. spája túto trasu s modrou trasou Malacky – Studienka – Senica. Začína v Šastíne-Strážoch na červeno značenej trase pri kostole. Dvojvežový kostol a kláštor Paulinov bol postavený v rokoch 1733-1786. V roku 1964 pápež Pavol VI. Povýšil kostol Sedembolestnej Panny Márie na Baziliku minor – prvú na Slovensku. Bazilika je pútnickym miestom. Po miestnej komunikácii sa čoskoro dostaneme do rekreačnej oblasti Gazarka. Nachádzajú sa tu štrkoviskové jazerá o rozlohe 12 ha. Je tu areál ATC, v jazerách sa dá i kúpať. Oblasť je situovaná na viatych záhorských pieskoch a tak tu možno obdivovať i malé duny. Z chatovej osady cyklotrasa pokračuje na juhozápad po spevnenej ceste krásnym borovicovým lesom.. Počas vhodného obdobia sú tieto lesy rajom hubárov. Po ľavej ruke míňame v lese poľovnícku chatu Lasek a o stupne sa presúvame do osady Tomky. Tu sa na hlavnej ceste napojíme na záhorskú magistrálu, tá však po 400 metroch odbočuje vpravo. My pokračujeme vľavo a popri osade Dolné valy pokračujeme po štátnej ceste až k odbočke na horáreň Hrabovec. Tu naša trasa končí a napája sa na modroznačenú cyklotrasu 2003.

 

 

 

číslo: 8204

 

označenie: žltá

 

dĺžka trasy: 12,5 km

 

prevýšenie: 60/40 m

 

náročnosť: rekreačná

 

 

Zdroj: e-zahorie.sk

 

Šaštín-Stráže - Devín

 

Záhorská cyklomagistrála je diaľková cyklotrasa, vedúca väčšinou po štátnych cestách. Jej cieľom je umožniť cyklistom spoznať najkrajšie stavebné a historické pamiatky Záhoria.

 

Jej druhá etapa začína v pútnickom centre Záhoria v obci Šastín – Stráže. Tu nás zaujme Bazilika Sedembolestnej Panny Márie – komplex kostola a kláštora z rokov 1733-1786.

 

Trasa pokračuje ďalej na západ do Borského Sv. Jura, kde sa lomí do lokality Tomky. Tu odbočíme vpravo a cez obec Závod prichádzame do Veľkých Levárov. V tomto bývalom mestečku navštívime Habánske múzeum v upravenom Habánskom dvore. Ďalej nás tu zaujme dvojvežový kostol Panny Márie, kaštieľ a tolerančný kostol. Pokračujeme ďalej na západ, okrajom minieme Malé Leváre a prídeme do Gajar. Tu odbočíme vľavo a cez Kostolište prichádzame do Malaciek. Tu si môžeme prezrieť Pálffyovský kaštieľ s parkom, komplex františkánskeho opevneného kostola s kláštorom na námestí, zaujímavú synagógu alebo mestské múzeum. Z mesta pokračujeme po účelovej komunikácii cez Olcov majer do Plaveckého Štvrtka, Laba a Zohora. Tu križujeme Malokarpatskú cyklomagistrálu a cez devínske jazero a Devínsku Novú Ves prichádzame do Devína, kde trasa pod povesťami opradenom hrade končí.

 

 

 

číslo: 024

 

dĺžka trasy: 75 km

 

prevýšenie: 94/129 m

 

označenie: červena

 

náročnosť: rekreačná

 

 

Zdroj: e-zahorie.sk

 

Senica - Šaštín-Stráže

 

Záhorská cyklomagistrála je diaľková cyklotrasa, vedúca väčšinou po štátnych cestách. Jej cieľom je umožniť cyklistom spoznať najkrajšie stavebné a historické pamiatky Záhoria. Jej prvá etapa začína v administratívnom centre Záhorie – v meste Senici. Tu si môžeme prezrieť monumentálny kostol alebo záhorskú galériu umiestnené v kaštieli. Z mesta vyrazíme na sever a čoskoro odbočíme smerom na Rybky. Cez Oreské, prejdeme do Radošoviec, kde prekrižujeme st. cestu 51. Stúpaním a následným zjazdom cez Mokrý háj prídeme do historického mesta Skalica. Prehliadka jeho pamiatok nám zaberie minimálne pol dňa – určite navštívte historický skvost – rotundu sv. Juraja z 12. storočia. Od nej sa nám naskytá krásny pohľad na mesto.

 

K prehliadke si môžeme vybrať niekoľko kostolov. Určite nás však z nich najviac zaujme kostol sv. Michala na námestí. K návšteve môžeme odporučiť i záhorské múzeum. Zo Skalice pokračujeme do Holíča. V meste si zasa môžeme prezrieť viacero pamiatok. Odporúčame veterný mlyn, Kalváriu, kostoly a Múzeum keramiky v objekte bývalej manufaktúry ako i kaštieľ. V Holíči sa už stáča na juh a pokračujeme po ceste č. 590 cez Petrovu Ves do Šaštína - Stráží.

 

 

 

číslo: 024

 

dĺžka trasy: 51,5 km

 

prevýšenie: 568/598 m

 

označenie: červena

 

náročnosť: šport

 

 

Zdroj: e-zahorie.sk

 

Dôležité odkazy

Ochrana osobných údajov

Odoberať novinky o stredisku

nespamujeme Vás !

EasyCookieInfo

© 2024, Gazarka, s. r. o. - Rekreačné stredisko

Search